சொர்க்கமும், நரகமும்.

மொழிபெயர்ப்பு கதை..

மூலம் :ஆங்கில சென் கதைகள்

“நான் சொர்க்கம் மற்றும் நரகத்தைப் பற்றி அறிய விரும்புகிறேன்,” ” உண்மையில் அவைகள் இருக்கின்றனவா?” என்று சாமுராய் ஒருவர் ஜென் குரு ஹாகுயினிடம் கேட்டார்.

ஹாகுயின் சிப்பாயைப் பார்த்து, “நீங்கள் யார்?” என்று கேட்டார்.
“நான் ஒரு சாமுராய்” என்று கம்பீரத்துடன் போர்வீரன் அறிவித்தார்.

“ஹா!” கூச்சலிட்ட ஹாகுயின். “இதுபோன்ற நுண்ணறிவுள்ள விஷயங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நீங்கள் நினைப்பது எது? நீங்கள் வெறுமனே ஒரு கொடூரமான, மிருகத்தனமான சிப்பாய்! உங்கள் முட்டாள்தனமான கேள்விகளால் என் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள், “என்று ஹாகுயின் சாமுராயை விரட்ட கையை அசைத்தார்.

கோபமடைந்த சாமுராய், ஹாகுயினின் அவமானத்தைப் பொறுக்க முடியாமல் தனது வாளையெடுத்து, ஹாகுயினை கொல்லத்தயாரானார். ஹாகுயின் அமைதியாக “இது தான் நரகம்” என்று பதிலளித்தார்.

சிப்பாய் அதிர்ச்சியடைந்தார். அவர் முகம் மென்மையாகிவிட்டது. ஹாகுயினின் ஞானத்தால் வீழ்த்தப்பட்ட அவர் தனது வாளை விலக்கி ஜென் குருவான அவரை வணங்கினார்.

“இதுவே சொர்க்கம்,” ஹாகுயின் அமைதியாக கூறினார்.

தமிழில் : கவிஞர் ராஜூ ஆரோக்யசாமி..

Share this
தொடர்புடையவை:  சாந்தியின் இடத்தை
ப்ரியா பிடித்தது எப்படி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *