இஸ்ரோவின் அடுத்த மைல்கல்: வெற்றிகரமாக சோதனை அக்னிகுல் காஸ்மோஸ்

Estimated read time 1 min read

இந்திய விண்வெளி ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனமான அக்னிகுல் காஸ்மோஸ், தனது ‘அக்னிபான் எஸ்ஓஆர்டிஇடி’ ராக்கெட்டை இன்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது.

முந்தைய நான்கு முயற்சிகள் பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட பின்னர் இன்று செயல்படுத்தப்பட்டது.
சப்-ஆர்பிட்டல் டெக்னாலஜிகல் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டரான (SOrTeD) ராக்கெட், உள்நாட்டிலேயே, ஐஐடி மெட்ராஸில் உள்ள அக்னிகுலின் தலத்தில் முழுமையாக வடிவமைக்கப்பட்டது.

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்ரோ) இந்த வெற்றிகரமான பணியை “ஒரு பெரிய மைல்கல், சேர்க்கை உற்பத்தி மூலம் உணரப்பட்ட அரை-கிரையோஜெனிக் திரவ இயந்திரத்தின் முதல் கட்டுப்பாட்டு விமானம்” என்று விவரித்தது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author