உலகளவில் ராணுவ வலிமை கொண்ட நாடுகள் : இந்தியாவுக்கு எந்த இடம் ?

Estimated read time 1 min read

குளோபல் பயர்பவர் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள உலகளவில் சக்திவாய்ந்த ராணுவத்தைக் கொண்ட நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா 4வது இடத்தில் உள்ளது.

குளோபல் பயர்பவர் அமைப்பு, உலகளவில் சக்திவாய்ந்த ராணுவத்தைக் கொண்ட நாடுகள் பட்டியலை ஆண்டுதோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.

துருப்புக்களின் எண்ணிக்கை, ராணுவ உபகரணங்கள், நிதி நிலைத்தன்மை, புவியியல் இருப்பிடம் உள்ளிட்ட 60-க்கும் மேற்பட்ட காரணங்களைக் கொண்டு 2024-ம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய ராணுவ வலிமை கொண்ட நாடுகளின் தர வரிசையை வெளியிட்டுள்ளது.

இதில் அமெரிக்கா முதலிடத்தைப் பிடித்து உலக அளவில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த ராணுவத்தைக் கொண்டுள்ளது. 2வது இடத்தில் ரஷியாவும் 3வது இடத்தில் சீனாவும் உள்ளது.

இந்த தர வரிசையில் இந்தியா 4வது இடத்தில் இருக்கிறது.

 ராணுவ வலிமை கொண்ட நாடுகள் :

1. அமெரிக்கா

2. ரஷ்யா

3. சீனா

4. இந்தியா

5. தென் கொரியா

6. இங்கிலாந்து

7. ஜப்பான்

8. துருக்கி

9. பாகிஸ்தான்

10. இத்தாலி

அதேபோல் உலகில் மிகக்குறைந்த சக்தி வாய்ந்த ராணுவத்தைக் கொண்ட நாடுகள் பட்டியலில் பூட்டான் முதலிடத்தில் உள்ளது.

ராணுவத்தில் மிகக்குறைந்த சக்தி வாய்ந்த  நாடுகள் :

1. பூட்டான்

2. மால்டோவா

3. சுரினாம்

4. சோமாலியா

5. பெனின்

6. லைபீரியா

7. பெலிஸ்

8. சியரா லியோன்

9. மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு

10. ஐஸ்லாந்து

குளோபல் பயர்பவர் வெளியிட்ட இந்த பட்டியலில் 145 நாடுகளின் ராணுவ பலம் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author