பிட்காயின், டாஜ்காயின், பிஎன்பி: கிரிப்டோகரன்சிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம்

Estimated read time 0 min read

பிட்காயின் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 8.14% உயர்ந்து $55,708.64க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இது கடந்த வாரத்தை விட 7.56% உயர்வாகும்.
இரண்டாவது மிகவும் பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி, எதீரியம் , நேற்றிலிருந்து 3.45% உயர்ந்து $3,210.46க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. எதீரியம், கடந்த ஏழு நாட்களில் 9.79% அதிகரித்துள்ளது.
பிட்காயின் 9.79% ட்ரில்லியன் சந்தை மூலதனத்தையும், எதீரியம் $386.7 பில்லியன் சந்தை மூலதனத்தையும் கொண்டுள்ளன.
இன்று, பிஎன்பி $398.74க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இது நேற்றை விட 3.25% உயர்வாகும். கடந்த வாரத்தில் இருந்து பிஎன்பி 12.39% அதிகரித்துள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author