பிட்காயின், டாஜ்காயின், பிஎன்பி: கிரிப்டோகரன்சிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம்

Estimated read time 0 min read

பிட்காயின் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 2.88% உயர்ந்து $47,393.91க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இது கடந்த வாரத்தை விட 9.86% குறைவாகும்.
இரண்டாவது மிகவும் பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி, எதீரியம் , நேற்றிலிருந்து 2.45% உயர்ந்து $2,505.17க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

எதீரியம், கடந்த ஏழு நாட்களில் 7.86% அதிகரித்துள்ளது.
பிட்காயின் $929.92 பில்லியன் சந்தை மூலதனத்தையும், எதீரியம் $301.16 பில்லியன் சந்தை மூலதனத்தையும் கொண்டுள்ளன.

இன்று, பிஎன்பி $325.3க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இது நேற்றை விட 1.43% அதிகமாகும். கடந்த வாரத்தில் இருந்து பிஎன்பி 7.33% அதிகரித்துள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author