அபுதாபி பாரம்பரிய ஆணையம் உருவாக்கப்பட்டது

Estimated read time 0 min read

அபுதாபி பாரம்பரிய ஆணையத்தை நிறுவ ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஜனாதிபதி ஷேக் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யான் இந்த சட்டத்தை வெளியிட்டார்.

தற்போதுள்ள எமிரேட்ஸ் ஹெரிடேஜ் கிளப், கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பாரம்பரிய விழாக் குழு ஆகியவற்றுக்குப் பதிலாக புதிய அதிகாரம் அமையும்.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் பாரம்பரியம் மற்றும் பாரம்பரியம் குறித்த பொது விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், சமூக ஒற்றுமையை மேம்படுத்தவும் இந்த ஆணையம் நோக்கமாக உள்ளது.

அமீரகத்தின் பாரம்பரியம் மற்றும் மரபுகளைப் பாதுகாப்பதற்கான கொள்கைகளை உருவாக்குதல், சமூகத்தில் பாரம்பரிய மற்றும் தேசிய விழுமியங்களை ஊக்குவித்தல் மற்றும் எமிரேட்டின் கலாச்சார பாரம்பரியத்திற்கு ஏற்ப இலக்கியம் மற்றும் மரபுகள் தொடர்பான ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்வுகளை நடத்துதல் ஆகியவை அதிகாரத்தின் பொறுப்புகளில் அடங்கும்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author