உலகின் மிகப்பெரிய பூங்கொத்து தயாரித்து கத்தார் சாதனை !!

Estimated read time 0 min read

உலகின் மிகப்பெரிய பூங்கொத்து தயாரித்து சாதனை படைத்தது கத்தார். கத்தாரின் அல்வாக்ரா முனிசிபாலிட்டி உலகின் மிகப்பெரிய பூங்கொத்தை உருவாக்கி கட்டாராவில் 6 மீட்டர் நீளமுள்ள பூங்கொத்தை உருவாக்கியுள்ளது. பொக்கே கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்துள்ளது.

உள்நாட்டில் வளர்க்கப்படும் பெட்டூனியாக்களைப் பயன்படுத்தி ஆறு மீட்டர் நீளமும் அகலமும் கொண்ட ஒரு பெரிய பூங்கொத்து உருவாக்கப்பட்டது. இதற்கு பல்வேறு வண்ணங்களில் 5564 மலர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்தது வெறும் சாதனையல்ல, ஆக்கப்பூர்வமான சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காக உலகிற்கு கத்தார் விடுத்துள்ள செய்தி என்று அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்தினர்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author