பிறந்தாச்சு 2024…. புத்தாண்டை வானவேடிக்கைகளுடன் கொண்டாடிய நியூசிலாந்து….!!

Estimated read time 0 min read

முதல் நாடாக நியூசிலாந்து ஆங்கில புத்தாண்டு 2024ஐ கொண்டாடியுள்ளது.

நியூசிலாந்து நாட்டில் புத்தாண்டு பிறந்ததைத் தொடர்ந்து அந்நாட்டு மக்கள் வானவேடிக்கையுடன் கொண்டாட்டங்களை தொடங்கியுள்ளனர். ஒவ்வொரு வருடமும் புத்தாண்டை முதல் முதலாக கொண்டாடும் நாடு தான் நியூசிலாந்து.

இந்தியாவுக்கும் நியூசிலாந்துக்கும் இடையேயான நேர வித்தியாசம் என்பது ஏழரை மணி நேரம். அதன்படி இந்திய நேரப்படி 4.30 மணி அளவில் நியூசிலாந்தில் ஆங்கில புத்தாண்டு பிறந்துள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author