மஸ்கட் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இலவச மண்டலம் தொடங்க ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது

Estimated read time 0 min read

மஸ்கட் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இலவச மண்டலம் தொடங்க ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. இது தொடர்பான ஒப்பந்தம் சிறப்பு மண்டலங்கள் மற்றும் ஃப்ரீசோன் பொது அதிகாரம் மற்றும் அஸ்யாட் குழுமத்திற்கு இடையே கையெழுத்தானது. இதுவே முதல் விமான நிலையத்தை மையமாகக் கொண்ட ஃப்ரீசோன் ஆகும். சுல்தானியத்தில் பொருளாதாரத் துறையை வலுப்படுத்த உதவும் திட்டத்துக்கு கடந்த நாள் ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது. திட்டத்தின் முதல் கட்டமாக 3,70,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் இலவச மண்டலம் செயல்படுத்தப்படும். முதற்கட்டமாக மின்சாரம் மற்றும் வெளிச்சம் வழங்கும் திட்டம். இத்திட்டத்திற்கு சிறந்த உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தவும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author