20 வருடத்திற்கு முந்தைய லோகோவை போலவே வடிவமைக்கப்பட்ட லம்போர்கினியின் புதிய லோகோ

Estimated read time 1 min read

புகழ்பெற்ற இத்தாலிய சொகுசு ஸ்போர்ட்ஸ் கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான லம்போர்கினி, அதன் சின்னமான சீறி எழும் காளை லோகோவின் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சின்னத்தில் செய்யப்பட்ட முதல் மாற்றம் இதுவாகும்.
இந்த புதிய வடிவமைப்பு, அதன் முந்தைய 3D தோற்றத்தில் இருந்து விலகி, சற்று எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நீங்கள் லம்போர்கினி பிரியர் அல்லது லோகோ ஆர்வலராக இல்லாவிட்டால் இந்த புதிய மாற்றங்கள் உங்களால் எளிதில் கவனிக்கப்படாமல் போகலாம்.
க்ரெஸ்டின் உச்சியில் உள்ள “லம்போர்கினி” என்ற வார்த்தையானது இப்போது பரந்த தோற்றத்தைக் கொண்டுள்ளது.
லோகோவிற்கான முதன்மை வண்ணங்கள் கருப்பு மற்றும் வெள்ளைக்கு மாறியுள்ளன, மஞ்சள் மற்றும் தங்கம் இரண்டாம் நிலை வண்ணங்களாக வெளிப்படுகின்றன. இந்த வண்ணத் திட்டம் ’70களின் முற்பகுதியை நினைவூட்டுகிறது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author