இலவு காத்த கிளி

Estimated read time 0 min read

Web team

Green-irn.jpg

காத்திருப்பு: கவிஞர் இரா. இரவி.
இலவு காத்த கிளி கதையாக
இங்கே காத்திருந்து எமாந்தோர் அதிகம் !

பழம் என்று காத்திருந்து பஞ்சானது கண்டு
பச்சைக் கிளி வருந்தியது போலவே !

பலர் நடக்காது என்று தெரிந்திருந்தும்
பொறுமையோடு காத்திருந்து ஏமாறுகின்றனர் !

பேருந்திற்காகக் காத்திருக்கும் பயணி
பேருந்து வந்ததும் பயணிக்கிறான் !

பெண்ணிற்காகக் காத்திருந்து பலர்
பொன்னான வாழ்கையை இழந்தனர் !

காத்திருந்த காலத்தில் செயலாற்றினால்
கடமையில் புகழ் சேர்ந்திருக்கும் !

பொன்னை விட மேலானது நேரம்
பொன்னை வாங்கலாம் நேரத்தை வாங்கமுடியாது !

வினாடியின் மதிப்பு விளையாட்டு வீரன் அறிவான்
நிமிடத்தின் மதிப்பு விமானப்பயணி அறிவான் !

அர்த்தமுள்ள அளவான காத்திருப்பு நன்று
அர்த்தமற்ற அளவற்ற காத்திருப்பு நன்றன்று !

அளவிற்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு
அர்த்தமற்ற அளவற்ற காத்திருப்பும் நஞ்சு !

பொருளற்ற காத்திருப்பு விவேகமன்று
பொழுதை மதித்தவன் சிறப்பான் !

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author