காகிதக்கப்பல்.

Estimated read time 0 min read

Web team

mghnr_219972.jpg

காகிதக் கப்பல்: கவிஞர் இரா .இரவி

பெரியோர்களுக்கு காகிதம்
சிறுவர்களுக்கு கப்பல்
காகிதக் கப்பல் !

மழைக்காகக் காத்திருந்து
கைகளால் செய்து விடுவது சுகம்
காகிதக் கப்பல் !

சுனாமி பயம் இல்லை
மாலுமி இல்லாத பயணம்
காகிதக் கப்பல் !

சாதாக்கப்பலும் உண்டு
கத்திக்கப்பலும் உண்டு
காகிதக் கப்பல் !

மழை இல்லாவிடினும்
தேங்கிய நீரிலும் விடுவதுண்டு
காகிதக் கப்பல் !

செய்து கொடுத்தும்
சிறுவன் முகத்தில் மலர்ச்சி
காகிதக் கப்பல் !

கூடவே பயணிக்கும்
குழந்தையின் மனசும்
காகிதக் கப்பல் !

செய்யத் தெரியாது என்றால்
சிரித்திடுவார்கள் சிறுவர்கள்
காகிதக் கப்பல் !

மழை விட்டபின்
தொடங்கும் பயணம்
காகிதக் கப்பல் !

நாளைய மாலுமியின்
இன்றைய முன்னோட்டம்
காகிதக் கப்பல் !

முக்கியமான காகிதத்தில் செய்து
அடிவாங்கிய அனுபமுண்டு
காகிதக் கப்பல் !

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author