சாதி வெறி சாகடிக்கும் தீ

Estimated read time 0 min read

Web team

IMG_20240520_085855_647.jpg

சாதி வெறி ! சாகடிக்கும் தீ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

மோதி வீழ்வது மிருககுணம்
கூடி வாழ்வது மனிதகுணம்
கூடிவாழ் மனிதனாக !

சதியில் பிறந்தது சாதி
சாதியை மறந்து சாதி
சாதி வெறிக்கு வை தீ !

குழந்தைக்குத் தெரியாது
குழந்தையிடம் கூறாதே
குழந்தைக்கு வேண்டாம் சாதி !

ஆதியில் இல்லை
பாதியில் வந்த தொல்லை
சாதி !

கணினி யுகத்தில்
காட்டுமிராண்டித்தனம்
தீண்டாமை !

வேண்டும் சமூக நீதிக்கு
வேண்டாம் சமூக அநீதிக்கு
சாதி !

மூளையற்ற மூடத்தனம்
சமூக அவமானம்
சாதிக்கலவரம் !

சிந்தித்துப் பார்த்து
செயலினை மாற்று
மாறு மனிதனாக !

விவேகம் உணர்ந்து
வீண் சண்டை நிறுத்து
வேண்டாம் வெட்டுக் குத்து !

சாதிக்காக கொல்வது
மதத்திற்காக கொல்வது
கொல்வது மடமை !

மனிதனுக்கு அழகு
வன்முறை அல்ல
மனிதநேயம் !

மூளைச் சலவைக்குப் பலி
முட்டாளாகி உயிர்கள் பலி
பயன்படுத்து பகுத்தறிவை !

அயல் நாடுகளில் இல்லை
நம் நாட்டில் தொல்லை
சாதி !

உள்ளத்தால் உயர்ந்தவனே உயர்ந்தவன்
சாதியால் உயர்ந்தவன் இல்லை
உயர் உள்ளத்தால் !

கோடிப் பணம் கொடுத்தாலும்
கொன்ற உயிர் திரும்பாது
திருந்து !

கற்பிக்கப் பட்ட கற்பனை
போதிக்கப் பட்ட போதனை
சாதி !

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author