விழா விடுமுறையில் சீனாவின் உணவு விநியோகத்துக்கு உத்தரவாதம்

அண்மையில் சீனாவின் பல பகுதிகளில் ஏற்பட்ட கடும் மழை, பனி மற்றும் தீவிர குளிர் வானிலை ஆகியவை, உணவு பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்துக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன.

வரும் புத்தாண்டு மற்றும் வசந்த விழா விடுமுறையில், உணவு பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்துக்கான உரிய ஏற்பாடுகளை சீன வேளாண் மற்றும் ஊரக விவகார அமைச்சகம் செய்துள்ளது.

நகராட்சிப் பொறுப்பைச் செயல்படுத்தி, உற்பத்தி விநியோகம், தரக் கண்காணிப்பு, சந்தைப் புழக்கம், முன்னெச்சரிக்கை மேம்பாடு ஆகியவற்றை நன்கு செய்ய வேண்டும் என்றும், உற்பத்தி நிதானம், போதுமான விநியோகம், நிலையான விலைவாசி ஆகியவற்றை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author