உலகளாவிய இணைப்பு’ என்ற நகரத்தை கட்டியெழுப்பி வரும் சீனாவின் ஜின்ஹுவா

கடலோரம் அல்லது எல்லை பகுதியில் இல்லாவிட்டாலும் கூட, சீனாவின் ஜின்ஹுவா நகரத்தில் ‘உலகளாவிய கொள்முதல்’ மற்றும் ‘உலகளாவிய விற்பனை’ போன்ற உலகளாவிய இணைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.


செஜியாங் மாநிலத்தின் ஜின்ஹூவா நகரம், உலகின் 233 நாடுகள் மற்றும் பிரதேசங்களுடன் வர்த்தக தொடர்பை உருவாக்கியுள்ளது. அதன் மொத்த இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் தொகை 2002ஆம் ஆண்டில் 1237கோடி யுவான் இலிருந்து 2022ஆம் ஆண்டில் 68ஆயிரத்து 387கோடி யுவானாக அதிகரித்துள்ளது.


இன்று, உலகின் பல்வேறு இடங்களைச் சேர்ந்த வணிகர்கள் ஈவு சர்வதேச வர்த்தக வளாகம் அருகே வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவர்கள் அங்கு வணிகத்தில் வெற்றியை ஈட்டியுள்ளனர்.

அவர்களின் வருகையுடன், சொந்த நாட்டின் சிறந்த பண்பாடும் இந்நகருடன் இணைந்துள்ளது.
உலகம், சீன வளர்ச்சியைக் கண்டறிந்து சீன வாய்ப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளக் கூடிய நகரத்தை ஜின்ஹூவா உருவாக்கி வருகிறது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author