ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை பற்றி ஷிச்சின்பிங்கின் கருத்து என்ற நூல் வெளியீடு

ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை பற்றி ஷிச்சின்பிங்கின் கருத்து என்ற நூல், அண்மையில் சீனாவில் வெளியிடப்பட்டது. 

2013ம் ஆண்டின் செப்டம்பர் முதல் 2023ம் ஆண்டின் நவம்பர் வரை ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை கட்டுமானம் குறித்து சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங்கின் 78 முக்கிய கட்டுரைகள் இந்நூலில் இடம் பெற்றுள்ளன.

ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை கட்டுமானம், வேறுபட்ட நாகரிகங்கள், பண்பாடு, சமூக அமைப்பு முறை முதலியவற்றைத் தாண்டி, பன்னாட்டுப் பரிமாற்றத்துக்குப் புதிய வழிமுறையையும், சர்வதேச ஒத்துழைப்புக்குப் புதிய கட்டுக்கோட்பையும் உருவாக்கி, பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

இது குறித்து ஷிச்சின்பிங்கின் விளக்கம், பல்வேறு நாடுகளின் நவீனமயமாக்கலை முன்னெடுப்பதற்கும், மனித குலத்தின் பொது எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author