சீனத் தேசிய இருப்புப்பாதை நிலையான சொத்து முதலீட்டுத் தொகை உயர்வு

Estimated read time 0 min read

இவ்வாண்டின் ஜனவரி முதல் மே திங்கள் வரை, சீனத் தேசிய இருப்புப்பாதை நிலையான சொத்து முதலீட்டுத் தொகை 22847 கோடி யுவானை எட்டியுள்ளது.

இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட 10.8 விழுக்காடு அதிகமாகும். நவீனமயமாக்க இருப்புப்பாதை அடிப்படை அமைப்பின் கட்டுமானம் விரைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்று சீனத் தேசிய இருப்புப்பாதை குழுமம் தெரிவித்தது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author