சீனப் பொருளாதாரத்தின் மீதான நம்பிக்கை:வெளிநாட்டுச் செய்தி ஊடகம்

Estimated read time 0 min read

சீனாவின் தயாரிப்புத் தொழிற்துறையின் கொள்முதல் மேலாளர் குறியீடு, தயாரிப்புச் சாரா வணிக நடவடிக்கைக் குறியீடு, தயாரிப்பு தொழிற்துறையின் ஒட்டுமொத்த கொள்முதல் மேலாளர் குறியீடு ஆகிய மூன்று முக்கிய பொருளாதார குறியீடு ஒரே நேரத்தில் மீண்டுள்ளன என்ற செய்தி சர்வதேசப் பொது மக்களிடம் மிகுந்த கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
அவற்றில் ஒட்டுமொத்த பொருளாதார நிலைமையை ஒட்டுமொத்த மேலாளர் குறியீடு முக்கியமாகப் பிரதிபலிக்கிறது.

தயாரிப்புத் துறையின் வளர்ச்சி மற்றும் மாற்ற போக்குகளை சீனாவின் தயாரிப்புத் தொழிற்துறையின் கொள்முதல் மேலாளர் குறியீடு முக்கியமாகப் வெளிகாட்டுகிறது. சேவைத் துறையின் வளர்ச்சி நிலைமையை தயாரிப்புச் சாரா வணிக நடவடிக்கைக் குறியீடு முக்கியமாகப் பிரதிபலிக்கிறது.


சீன அரசு வெளியிட்ட புதிய புள்ளிவிவரங்களின் படி, மார்ச் திங்களில் தயாரிப்பு நடவடிக்கைகள் அரை ஆண்டில் முதல் முறையாக விரிவடைந்து ஒரு வருடத்தில் புதிய உயர்வை எட்டியுள்ளன. சீனாவின் தயாரிப்புத் துறையின் வாய்ப்பு நம்பிக்கைக்குரியது என்பதையும் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரம் நிதானமாக வளர்வதையும் இது காட்டுகிறது என்று ப்ளூம்பெர்க் செய்திகள் உள்ளிட்ட அன்னிய செய்தி ஊடகம் கூறியது.


உலகின் இரண்டாவது பொருளாதார நாடாக, சீனாவின் நிதானமான பொருளாதாரம் உலகிற்கத் துணை புரியும். சீன பொருளாதாரம் ஆரோக்கியமானது, நிலையானது என்பதை உண்மைகள் நிரூபித்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author