சீனாவில் பண்பாட்டுத் தொழில் துறை சீராக மீட்சி

சீனத் தேசியப் புள்ளிவிபரப் பணியகம் ஜூலை 30ஆம் நாள் வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, இவ்வாண்டின் முற்பாதியில், ஆண்டுக்கு 2 கோடி யுவானுக்கும் அதிகமான வருமானமுடைய பண்பாடு மற்றும் தொடர்புடைய தொழில் நிறுவனங்களின் வருமானம் 5 லட்சத்து 93 ஆயிரத்து 570 கோடி யுவானாகும்.

இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட 7.3 விழுக்காடு அதிகமாகும். இந்த அதிகரிப்பு விகிதம் முதல் மூன்று மாதங்களை விட 3.3 புள்ளிகள் அதிகம். பண்பாட்டுத் தொழில் தொடர்ச்சியாக சீராக மீட்சியடைந்து வருவதை இது காட்டுகிறது.


மேலும், பண்பாட்டுச் சேவைத் தொழில் உந்து விசையாக மாறியுள்ளது.

பண்பாட்டுப் பொழுதுபோக்கு தொழில் உயர்வேகமாக மீட்சியடைந்து வருகிறது. பண்பாட்டுத் துறையில் புதிய வடிவிலான தொழில் நிறுவனங்களின் வருமானம் சுமார் 40 விழுக்காட்டை வகித்துள்ளது.

தவிரவும், பண்பாட்டுத் தொழில் நிறுவனங்களின் லாபம் உயர்வேக அதிகரிப்பு அடைந்து வருகிறது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author