சீன ஊடகக் குழுமத்தின் உயர்தரமுள்ள வளர்ச்சிக்கான புத்தாக்க சாதனைகள் வெளியிடுதல்

Estimated read time 0 min read

சீன ஊடகக் குழுமத்தின் சீன சர்வதேச தொலைகாட்சி நிறுவனம், தொழில் நுட்ப வாரியம், ஷாங்காய் மாநகரிலுள்ள சி.எம்.ஜி அலுவலகத்தின் உயர்தரமுள்ள வளர்ச்சிக்கான புத்தாக்க சாதனைகள் அதாவது சி.எம்.ஜியிலுள்ள சீனத் தேசிய முக்கிய ஆராய்ச்சிக் கூடத்திற்கான வெளியீட்டு கூட்டம் ஏப்ரல் 2ஆம் நாள் ஷாங்காய் மாநகரில் நடைபெற்றது.

சி.எம்.ஜியின் துணைத் தலைவர் ஹூச்சியென்ச்சூன், சீனச் சுற்றுலா குழும நிறுவனத்தின் துணை மேலாளர் ஷிசான்போ ஆகியோர் இதில் உரைநிகழ்த்தினர்.

உயர்தரமுள்ள வளர்ச்சியும், புதிய உற்பத்தி திறனும், சீனப் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக வளர்ச்சிக்கான புதிய உந்து ஆற்றலாகவும் மேம்பாடாகவும் விளங்குகின்றன.

சி.எம்.ஜிக்கு சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங் வழங்கிய முக்கிய கருத்துரைக்கிணங்க, பல்வேறு பணிகளில் புத்தாக்கத்தை சேர்க்க வேண்டும் என்று ஹூச்சியென்ச்சூன் தெரிவித்தார்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author