சீன-தென்னாப்பிரிக்க நட்பு ஒத்துழைப்புக்கான ஆவணத்திரைப்படம் ஒளிபரப்பு

இவ்வாண்டு, சீனாவும் தென்னாப்பிரிக்காவும் தூதாண்மையுறவு நிறுவப்பட்ட 25வது ஆண்டு நிறைவாகும்.

சீன-தென்னாப்பிரிக்க உறவு, பொற்காலத்தில் நுழைந்து, வளரும் நாடுகளில் உயிராற்றல் மிக்க இரு தரப்பு உறவுகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. சீன ஊடகக் குழுமம், தென்னாப்பிரிக்க வானொலி நிறுவனம் ஆகியவை, சீன-தென்னாப்பிரிக்க நட்பு ஒத்துழைப்புக்கான ஆவணத்திரைப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளன.

சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங்கின் தென்னாப்பிரிக்கப் பயணம், தூதாண்மை, பொருளாதார ஒத்துழைப்பு, மனிதத் தொடர்பு முதலிய துறைகளில் இரு நாடு படைத்த முன்னேற்றங்கள், இந்த ஆவணப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

இது, இரு நாடுகள் ஒன்றுக்கொன்று நலன் தந்து, கூட்டு வெற்றி பெறும் கதைகளின் பதிவாகும். இந்த ஆவணத்திரைப்படம், டிசம்பர் 28ம் நாள் முதல் 31ம் நாள் வரை ஒளிபரப்பப்படுகிறது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author