நவ்ருக்கான சீனத் தூதரகத்தின் திரை நீக்க விழா

Estimated read time 0 min read

நவ்ருக்கான சீனத் தூதரகம் மீண்டும் இயங்கும் நிகழ்ச்சி ஜனவரி 29ஆம் நாள் நடைபெற்றது.

இரு நாட்டு அரசுகளின் பிரதிநிதிகள், இத்தூதரகத்தின் திரை நீக்க விழாவில் கூட்டாகப் பங்கெடுத்தனர்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author