புதிய உயர்தர உற்பத்தித் திறன் பற்றிய அமெரிக்காவுக்கான சீனத் தூதரின் கருத்து

Estimated read time 0 min read

புதிய உயர்தர உற்பத்தித் திறன் என்பது சீன உயர்தரமான வளர்ச்சிக்கான புதிய உந்து ஆற்றலாகவும் உலகின் தொடரவல்ல வளர்ச்சிக்கான புதிய உந்து ஆற்றலாகவும் விளங்குகிறது என்று அமெரிக்காவுக்கான சீனத் தூதர் சியெஃபுங் அண்மையில் தெரிவித்தார்.


ஏப்ரல் 5ஆம் நாள் அமெரிக்காவின் நியூஸ் வீக் எனும் வார இதழுக்கு பேட்டியளித்த போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

அவர் மேலும் கூறுகையில், சுருக்கமாக கூறினால், புதிய உயர்தர உற்பத்தித் திறன் என்பது புத்தாக்கத்தின் தலைமையில் சீர்த்திருத்தத்தை ஆழமாக்கி மொத்த காரணி உற்பத்தித்திறனை உயர்த்துவதோடு, முன்னேறிய உற்பத்தி ஆற்றலை மேம்படுத்தி உயர்தரமான வளர்ச்சியை நனவாக்குவதாகும்.


உயர் நிலையான வெளிநாட்டுத் திறப்பை விரிவாக்குவது புதிய உயர்தர உற்பத்தித்திறனை வளர்ப்பதற்கான திறவுகோலாகும்.

உயர் நிலையான வெளிநாட்டுத் திறப்புப் பணி சீனாவின் இன்றியமையாத வளர்ச்சிப் பாதையாகும். உலகின் வளர்ச்சிக்கும் அரிய நலன்களைக் கொண்டு வரும் என்றும் சியெஃபுங் கூறினார்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author