மார்ச் மாதத்தில் சீன தொழிற்துறையின் வளர்ச்சி

Estimated read time 0 min read

சீனத் தேசிய புள்ளிவிவரப் பணியகம் 11ஆம் நாள் வெளியிட்ட தரவின்படி, 2024ஆம் ஆண்டின் மார்ச் மாதத்தில், சீனாவின் தொழிற்துறை உற்பத்தியாளர்களின் தயாரிப்பு விலைக் குறியீடு கடந்த ஆண்டின் மார்ச் மாதத்தை விட, 2.8விழுக்காடு குறைந்தது.

இவ்வாண்டின் பிப்ரவரி மாதத்தை விட, 0.1விழுக்காடு குறைந்தது. தொழிற்துறை உற்பத்தியாளர்களின் கொள்முதல் விலைக் குறியீடு கடந்த ஆண்டின் மார்ச் மாதத்தை விட, 3.5விழுக்காடு குறைந்தது.

இவ்வாண்டின் பிப்ரவரி விட, 0.1விழுக்காடு குறைந்தது. மேலும் இவ்வாண்டின் முதல் காலாண்டில், சீனத் தொழிற்துறை உற்பத்தியாளர்களின் தயாரிப்பு மற்றும் கொள்முதல் விலைக் குறியீடு கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட, முறையே 2.7விழுக்காடு மற்றும் 3.4விழுக்காடு குறைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author