மாலத்தீவு குடியரசுத் தலைவரின் சீனப் பயணம்

சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங்கின் அழைப்பின் பேரில், மாலத்தீவு குடியரசுத் தலைவர் முகமது முய்சு 2024ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி 8ஆம் நாள் முதல் 12ஆம் நாள் வரை சீனாவில் அரசுமுறை பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author