விண்வெளித் துறையில் அமெரிக்காவுடன் ஒத்துழைப்பு பற்றிய சீனாவின் மனப்பாங்கு

சீன வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் வாங் வென்பின் டிசம்பர் 22ஆம் நாள் கூறுகையில், அமெரிக்காவுடன் விண்வெளித் துறையில் பரிமாற்றம் மற்றும் ஒத்துழைப்புகளை மேற்கொள்வதன் மீது சீனா திறந்த மனப்பாங்கு கொள்கிறது என்றார்.


சீனாவுக்கான அமெரிக்கத் தூதரின் கூற்று குறித்து, அவர் மேலும் கூறியதாவது, அமைதி நோக்கிற்காக சீனா விண்வெளிப் பகுதியை ஆய்வு செய்து பயன்படுத்தி வருகிறது.

சமத்துவம், பரஸ்பர நலன், அமைதி பயன்பாடு, அனைவரையும் உள்ளடக்கும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், விண்வெளித் துறையில் பல்வேறு நாடுகளுடன் பரிமாற்றம் மற்றும் ஒத்துழைப்புகளை மேற்கொண்டு, விண்வெளிப் பகுதியில் மனிதக் குலத்தின் பொது எதிர்காலச் சமூகத்தின் உருவாக்கத்தை ஆக்கமுடன் முன்னேற்ற சீனா விரும்புகிறது என்றார்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author