ஷி ச்சின்பிங்கின் படைப்புகளின் ஆங்கில மொழியிலான புத்தகங்கள் வெளியீடு

ஷி ச்சின்பிங்கின் படைப்புகளின் முதல் மற்றும் இரண்டாவது தொகுதிகளின் ஆங்கில மொழியிலான புத்தகங்கள் அண்மையில் சீனா மற்றும் வெளிநாடுகளில் வெளியிடப்பட்டன.


2012ஆம் ஆண்டு நவம்பர் முதல் 2022ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் வரை சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்தியக் கமிட்டியின் பொதுச் செயலாளர் ஷி ச்சின்பிங்கின் முக்கிய படைப்புகள் இந்த 2 தொகுதிகளில் இடம்பெறுகின்றன.


ஆங்கில மொழியில் வெளியிடப்பட்ட இப்புத்தக்கங்களின் மூலம், புதிய யுகத்தில் சீனத் தனிச்சிறப்புடைய சோஷலிசம் பற்றிய ஷி ச்சின்பிங்கின் சிந்தனைகளை வெளிநாட்டவர்கள் மேலும் நன்றாக அறிந்து கொள்ளலாம். சீனப் பாணி நவீனமயமாக்கம் மற்றும் சீனத் தேசத்தின் நவீன நாகரிகத்தைச் சர்வதேச சமூகம் புரிந்து கொள்வதற்கு இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author