ஹாங்காங்கில் சுற்றுலா பயணம் மேற்கொண்ட பெருநிலப் பகுதி பயணிகள்

சீன ஹாங்காங் சிறப்பு நிர்வாக பிரதேசத்தின் சுற்றுலா வளர்ச்சி பணியகம் வெளியிட்ட தரவுகளின் படி, இவ்வாண்டு ஜுலை திங்களில், ஹாங்காங்கில் சுற்றுலா பயணம் மேற்கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 36 இலட்சமாகும்.

இதில் சீன பெருநிலப் பகுதியிலிருந்து வந்த பயணிகளின் எண்ணிக்கை 29 இலட்சத்து 70 ஆயிரமாகும். இவ்வாண்டு முதல் 7 திங்களில் ஒரு கோடியே 65 இலட்சம் மக்கள் ஹாங்காங்கில் பயணம் மேற்கொண்டனர். அவர்களில் ஒரு கோடியே 30 இலட்சத்து 80 ஆயிரம் பேர் சீன பெருநிலப் பகுதியிலிருந்து வந்தவர்களாவர்.

ஹாங்காங்கின் சுற்றுலா துறை மீட்சியடைந்து வருகின்றது. பயணம் மற்றும் நுகர்வு வழிமுறைகள் மாறியதோடு, பல்வேறு துறையினர்களை ஹாங்காங்கில் பயணம் மேற்கொள்வதை ஹாங்காங் சிறப்பு நிர்வாகப் பிரதேசம் வரவேற்கிறது என்று ஹாங்காங் சுற்றுலா வளர்ச்சி பணியகத்தின் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author