2024ஆம் புத்தாண்டு காலத்தில், 13.5 கோடி மக்கள் பயணம்

2024ஆம் புத்தாண்டு விடுமுறை நாட்களில் பண்பாடு மற்றும் சுற்றுலா சந்தை நிலவரத்தைச் சீனப் பண்பாட்டு மற்றும் சுற்றுலா அமைச்சகம் திங்கள்கிழமை வெளியிட்டது.


சீனாவில் புத்தாண்டு விடுமுறையின் மூன்று நாட்களில், உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை 13.5 கோடியை எட்டியது. இது முந்தைய ஆண்டை விட 155.3 விழுக்காடு அதிகமாகும்.

உள்நாட்டுச் சுற்றுலா வருமானம் 7973 கோடி யுவானாகும். இது முந்தைய ஆண்டை விட 200.7 விழுக்காடு அதிகமாகும். 2019ஆம் ஆண்டை விட 5.6 விழுக்காடு அதிகமாகும்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author