2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் சூரிய உதயம்…!!

Estimated read time 0 min read

2024ஆம் ஆண்டில் முதல் சூரிய உதயத்தை கான குமரியில் ஆயிரக்கணக்கான உள்ளூர் மக்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் குவிந்துள்ளனர்.

குமரியில் சூரிய உதயம், அஸ்தமனம் காட்சியை தெளிவாக பார்க்கலாம் என்பதால் உலகின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் இங்கு வந்து செல்கின்றனர்.

இன்று புத்தாண்டு என்பதால் முக்கடல் சங்கமம் பகுதியில் உதயமாகும் காட்சியை பார்த்து மக்கள் பரவசம் அடைந்தனர்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author