கவிதை

மது

Web team மது! கவிஞர் இரா .இரவி அதனை நீ குடிக்க அது உன் உயிர் குடிக்கும் மது ! இலவசமென்றாலும் வேண்டாம் உனைக் [மேலும்…]

கவிதை

தமிழ்மொழி

Web team உலக மொழிகளின் மூலம் தமிழ்மொழி – கவிஞர் இரா.இரவி இலக்கண இலக்கியங்களின் குவியல் தமிழ்மொழி இனிய உச்சரிப்பின் இனிமை தமிழ்மொழி உலகப் [மேலும்…]

கவிதை

தமிழ் சிதைந்தால் தமிழினமே சிதைந்து போகும்! கவிஞர் இரா. இரவி.

Web team தமிழ் சிதைந்தால் தமிழினமே சிதைந்து போகும்! கவிஞர் இரா. இரவி இனத்தை அழிக்க மொழியை அழிப்பார்கள் இனத்தைக் காக்க மொழியைக் காத்திடுங்கள்! [மேலும்…]