கவிதை

அறம் சொல்லும்

Web team அறம் சொல்லும் திருக்குறளே அகிலம் காக்கும் கவிஞர் இரா.இரவி ***** அறம் சொல்லும் திருக்குறளே அகிலம் காக்கும் அறம் திருக்குறள் அளவிற்கு [மேலும்…]

கவிதை

தட்டையாகித் தளர்வதோ தலைமுறை?

Web teamநன்றாகத் தானே இருந்தார் இப்போது என்ன ஆயிற்று? ‘தமிழன்’ என்பவர் பற்றி பேச்சு வந்ததும் தள்ளாட்டம் துள்ளாட்டம் போட அவரே வந்தார். ‘பராக்’ [மேலும்…]

கவிதை

என்னவள்.

Web team காதல் கவிதைகள். கவிஞர் இரா.இரவி! ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விதம் வானமும் அவளும் ! நடந்துவரும் நந்தவனம் சுண்டிஇழுக்கும் சோலைவனம் என்னவள் [மேலும்…]

கவிதை

பத்தோடு ஒன்றாய் வாழ்வதல்ல வாழ்க்கை.

Web team பத்தோடு ஒன்றாய் வாழ்வதல்ல வாழ்க்கை !கவிஞர் இரா .இரவி பத்தோடு ஒன்றாய் வாழ்வதல்ல வாழ்க்கை ஆயிரத்தில் ஒருவராய் உயர்வதே வாழ்க்கை உங்களிடம் [மேலும்…]

கவிதை

வெல்லும் சொல்.

Web team வெல்லும் சொல்: கவிஞர் இரா. இரவி வெல்லும் சொல்லை எப்போதும் பயன்படுத்துங்கள் வெல்வார்கள் சாதிப்பார்கள் வளரும் குழந்தைகள் ! அவச்சொல் என்றும் [மேலும்…]

கவிதை

சுற்றுச்சுழல் மாசு.

Web team சுற்றுச்சூழல் மாசு – கவிஞர் இரா.ரவி மாநகராட்சியிலிருந்து இரண்டு கூடை தந்தனர் மக்கும் குப்பைக்கு ஒன்று, மக்காத குப்பைக்கு மற்றொன்று மக்கள் [மேலும்…]