இந்தியா

பிரதமர் மோடியுடன் மதத் தலைவர்கள் குழு சந்திப்பு

இந்தியாவில் மத ஒற்றுமை நிலவுவதை வெளிநாடுகளுக்கு எடுத்துரைக்க இந்தச் சந்திப்பை நடத்தியதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா். சீக்கியா், ஜெயின், கிறிஸ்தவம், பாா்ஸி மதத்தைச் சோ்ந்தவா்களும், அகில [மேலும்…]